Informacja o projekcie - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.7.20 - ERGPET - Recykling odpadów sztucznych

Recykling odpadów tworzyw sztucznych PET
Specjalistyczne wyroby chemiczne
Przejdź do treści

Menu główne:

Projekt UE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Export-Import ERGPET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Technologia produkcji płatka PET o unikalnych właściwościach przetwórczych.” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii umożliwiającej w rezultacie wprowadzenie na rynek międzynarodowy płatka PET pochodzącego z odzysku o najwyższej klasie czystości. Dzięki zastosowaniu nowej technologii opartej o wypracowane przy udziale jednostek badawczo-rozwojowych rozwiązania w zakresie poprawy czyszczenia płatka i nowoczesnej wydajnej linii produkcyjnej firma będzie mogła zaoferować znacznie zmieniony produkt, który jest oczekiwany na rynku. Rezultatem wdrożenia technologii będzie wdrożenie do produkcji seryjnej płatka PET o unikalnych własnościach przetwórczych – produktu będącego nowością na rynku europejskim w odniesieniu do produktów oferowanych przez konkurentów – produktu posiadającego wszelkie cechy innowacji produktowej.

Wartość projektu: 8 600 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 860 000,00 PLN
© Copyright 2017 ERGPET All Rights Reserved.
Realizacja: KIRA
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego